Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Rozdělení příjmů domácností v České republice
Autor: Ing. Markéta Hnízdilová
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:Ing. Jakub Šácha, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Rozdělení příjmů domácností v České republice
Abstrakt:Hnízdilová, M. Rozdělení příjmů domácností v České republice. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením příjmů domácností v České republice celkem a z hlediska postavení osoby v čele domácnosti, počtu dětí, věku, velikosti obce, vzdělání a kraje. Data jsou získaná od Českého statistického úřadu. Cílem práce je provést porovnání příjmů jednotlivých typů domácností z hlediska zvolených faktorů v letech 2008, 2012 a 2016. Rozdělení příjmů bude zachyceno pomocí odhadu Lorenzovy křivky. Zkoumání příjmového rozdělení bude doplněno o výpočet Giniho indexu, mediálu a vybraných kvantilů. Budou identifikovány domácnosti, které jsou ohroženy příjmovou chudobou a navrhnuto opatření ke snížení příjmové chudoby.
Klíčová slova:chudoba, příjmy domácností, Giniho index, Lorenzova křivka

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..