Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vliv cen ropy na vybrané makroekonomické ukazatele v zemích produkujících ropu
Autor: Ing. Eva Tůmová
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv cen ropy na vybrané makroekonomické ukazatele v zemích produkujících ropu
Abstrakt:Diplomová práce zkoumá vliv kolísání cen ropy na vybrané makroekonomické ukazatele na vzorku čtyřech vybraných zemí produkujících ropu. Práce předkládá obecný přehled vývoje cen ropy i její produkce a také detailnější analýzu testovaných zemí z pohledu produkce, spotřeby a obchodu s touto komoditou. S využitím ekonometrického programu Gretl a metod VAR(p), Grangerovy kauzality a Impulse Response grafů porovnává kvantitativní výsledky se závěry a poznatky související literatury.
Klíčová slova:Ropa, producenti ropy, kolísání cen, makroekonomické ukazatele, Vector Autoregression, Grangerova kauzalita, Impulse Response

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.erratposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..