Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Dopady vývoje hlavních makroekonomických ukazatelů na exportní výkonnost české ekonomiky
Autor: Bc. Filip Šibal
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:Mgr. Kateřina Žáková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:The Impacts of the Development of Selected Macroeconomic Indicators on the Export Efficiency of the Czech Economy
Abstrakt:Šibal, F. The impacts of the development of selected macroeconomic indicators on the export efficiency of the Czech economy. Bachelor thesis. Brno: Mendel Univer-sity, 2020. Bachelor thesis deals with the evaluation of the influence of the selected macroeco-nomic indicators on the Czech export into Germany, the European Union and the Euro Zone. It focuses on the changes of the GDP, CPI, real effective exchange rate, interest rate and unemployment rate. The first part of the thesis focuses on the main terms of the foreign trade and shows the development of the foreign trade in Czech Republic. There are also theoretical concepts of econometrics methods which are used in the practical part of the thesis. The second part contains the regression analysis of time series with quarterly pe-riod between years 2000-2019. The multiple regression analysis is used, and con-structed models are estimated by the OLS method. The results of the analysis con-firm the influence of first differences of the GDP, CPI and real effective exchange rate on the Czech export into selected regions.
Klíčová slova:real effective exchange rate, GDP, consumer price index, multiple regression analysis, OLS, time series, eport, foreign trade

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..