Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Dopady vývoje hlavních makroekonomických ukazatelů na exportní výkonnost české ekonomiky
Autor: Bc. Filip Šibal
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:Mgr. Kateřina Žáková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Dopady vývoje hlavních makroekonomických ukazatelů na exportní výkonnost české ekonomiky
Abstrakt:Šibal, F. Dopady vývoje hlavních makroekonomických ukazatelů na exportní výkon-nost české ekonomiky. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Bakalářská práce se zaměřuje na zanalyzování vlivu změn vybraných makroekono-mických ukazatelů na export České republiky do Německa, Evropské unie a Eu-rozóny. Konkrétně se jedná o vliv změn HDP, CPI, reálného efektivního kurzu, úro-kové míry a míry nezaměstnanosti. První část práce pojednává o základních pojmech spojených se zahraničním obcho-dem a ukazuje vývoj zahraničního obchodu ČR. Obsahuje také teoretická východiska metod, které jsou využity v praktické části. Druhá část obsahuje regresní analýzu časových řad se čtvrtletní periodou v letech 2000-2019. Je využito vícerozměrné regresní analýzy a výsledné modely jsou od-hadnuty metodou OLS. Výsledkem zkoumání je potvrzen vliv prvních diferencí HDP, CPI a reálného efektivního kurzu na český export do daných oblastí.
Klíčová slova:zahraniční obchod, reálný efektivní kurz, export, HDP, index spotřebitelských cen, vícerozměrná regresní analýza, metoda OLS, časové řady

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..