Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Využívání platebních karet v České republice
Autor: Ing. Michal Urbánek
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Využívání platebních karet v České republice
Abstrakt:Tato diplomová práce s názvem Využívání platebních karet v České republice se zaměřuje na kvantitativní zhodnocení průběhu vývoje platebních karet v naší zemi. První část práce obsahuje informace o jejich vzniku, historii, a také rozdělení a náležitosti platebních karet. Druhá část se věnuje analýze časových řad počtu vydaných platebních karet, počtu transakcí a jejich objemu. K tomu jsou využita data Sdružení bankovních karet (SBK), která mají čtvrtletní charakter. V práci je ověřován výskyt strukturálních zlomů u časových řad, zjišťovány faktory, které je ovlivňují, predikovány budoucí hodnoty časových řad a také srovnáváno využívání karet v České republice a ve státech Evropské unie.
Klíčová slova:Platební karty, transakce, Česká republika, časové řady, strukturální zlomy, predikce

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..