Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Phillipsova křivka v zemích Visegrádské čtyřky
Autor: Ing. Michaela Krejčová
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Phillipsova křivka v zemích Visegrádské čtyřky
Abstrakt:Tato diplomová práce se zabývá určením vztahu mezi nezaměstnaností a inflací s využitím regresní analýzy v zemích V4. Jsou testovány čtyři modely. První model je jednoduchý model Phillipsovy křivky, který zkoumá vztah mezi inverzní nezaměstnaností a inflací. Další dva modely se zabývají vztahem nezaměstnanosti a očekávané inflace. Poslední model řeší vztah cyklické nezaměstnanosti a neočekávané inflace. Tato práce také obsahuje výpočet přirozené míry nezaměstnanosti a určení směrodatné odchylky pomocí metody Delta. Tato práce se také zabývá cyklickou nezaměstnaností a znázorněním nabídkových šoků pro země V4.
Klíčová slova:metoda Delta, Model geometrických zpoždění, adaptivní očekávání, Visegrádská čtyřka., Phillipsova křivka, inflace, nezaměstnanost, přirozená míra nezaměstnanosti

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..