Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Dopady ekonomické krize na ukazatele trhu práce
Autor: Ing. Radka Koníčková
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Dopady ekonomické krize na ukazatele trhu práce
Abstrakt:Koníčková R. Dopady ekonomické krize na ukazatele trhu práce. Diplomová práce. Brno: PEF Mendelu Brno, 2016 Tato diplomová práce se zabývá analýzou vybraných ukazatelů trhu práce (míra obecné nezaměstnanosti, počet nezaměstnaných osob, míra ekonomické aktivity, průměrná hrubá měsíční mzda, počet volných pracovních míst a počet uchazečů na jedno volné pracovní místo) od roku 2000 do roku 2015, přičemž se jedná o čtvrtletní data. Práce si klade za cíl zhodnotit vliv ekonomické krize na tyto ukazatele, tedy detekovat výskyt strukturálních zlomů kolem roku 2008. V literárním přehledu je kriticky zhodnocena odborná literatura vztahující se k problematice trhu práce a v závěru jsou zobecněny důležité výsledky této práce. Dopady ekonomické krize byly potvrzeny u všech uvedených časových řad, kromě průměrné hrubé měsíční mzdy a počtu volných pracovních míst.
Klíčová slova:nezaměstnanost, míra ekonomické aktivity, ekonomická krize, průměrná hrubá měsíční mzda, strukturální zlom

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..