Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vývoj zadluženosti a úspor domácností v důsledku finanční krize
Autor: Ing. Tomáš Zouhar
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vývoj zadluženosti a úspor domácností v důsledku finanční krize
Abstrakt:Tato diplomová práce je zaměřena na kvantitativní zhodnocení vývoje zadluženosti a úspor domácností. K tomu jsou využita data České národní banky a databáze Eurostat. Oblast úspor je analyzována za pomoci míry úspor domácností v České republice a Německu v letech 1999 až 2015. V těchto časových řadách jsou sledovány změny způsobené vlivem hospodářské krize a vliv ekonomického cyklu na ně. K analýze zadluženosti jsou využity nově vydané spotřebitelské a hypoteční úvěry poskytnuté v letech 2004 až 2015 českým domácnostem. Jejich vývoj je popsán modely SARIMA, na jejichž základě jsou doplněny predikce vývoje až do roku 2018. Rovněž je zkoumán vliv úrokových sazeb na dané úvěry a popsána struktura zadluženosti. V obou analyzovaných oblastech je provedeno srovnání České republiky s okolními zeměmi - Německem, Rakouskem, Slovenskem a Polskem.
Klíčová slova:domácnosti, Česká republika, míra úspor, zadluženost, finanční krize, ekonomický cyklus, úvěry, úrokové sazby

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..