Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Zahraniční obchod s ICT zbožím v České republice
Autor: Ing. Marek Slavík
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Název práce:Zahraniční obchod s ICT zbožím v České republice
Abstrakt:Tato práce zkoumá kvantitativní vývoj zahraničního obchodu s ICT zbožím v rámci České republiky od jejího vzniku v roce 1993. Pro tyto účely jsou použita data vygenerovaná z databáze zahraničního obchodu, která shromažduje Český statistický úřad. Hlavním cílem práce je provést zevrubný popis vývoje zahraničního obchodu s ICT zbožím v České republice. Analýza zahrnuje mimo jiné popis trendové a sezónní složky, zhodnocení vlivu ekonomické krize v roce 2008, prognózy vývoje pro roky 2015, 2016 a 2017, a mezinárodní srovnání s vybranými členy Evropské unie.
Klíčová slova:ICT, prognóza vývoje, Grangerova kauzalita, reakce na impulzy, zahraniční obchod, mezinárodní srovnání

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..