Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Odhad Lafferovy křivky pro Českou republiku a Německo
Autor: Ing. Iveta Jebáčková
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Odhad Lafferovy křivky pro Českou republiku a Německo
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá odhadem Lafferovy křivky, včetně kvantifikace bodu, ve kterém určitá výše sazby korporátní daně přináší maximální výnos. Parabolický vztah je zkoumán jak mezi statutární, tak i efektivní průměrnou sazbou daně a příslušnými daňovými výnosy v poměru k HDP, a to na empirických datech České republiky a Spolkové republiky Německo. Odhad je založen na metodách regresní analýzy s využitím estimační metody obyčejných nejmenších čtverců, případně její zobecněné verze. Pomocí neparametrické korelační analýzy je v rámci 28 států Evropské unie ověřován vliv vybraných faktorů (daňové úniky, velikost ekonomiky, otevřenost ekonomiky, atp.) na výši výnosů korporátní daně a sazby této daně. Podobně je zkoumán vliv korporátního zdanění na vybrané makroekonomické ukazatele (např. hospodářský růst, investice).
Klíčová slova:Lafferova křivka, korporátní zdanění, statutární sazba daně, EATR, determinanty sazby korporátní daně, determinanty výnosů korporátní daně

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..