Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Srovnání produkce energie z tradičních a obnovitelných zdrojů v České republice a vybraných státech EU.
Autor: Ing. Jana Černochová
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:Mgr. Kateřina Žáková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Srovnání produkce energie z tradičních a obnovitelných zdrojů v České republice a vybraných státech EU.
Abstrakt:Energetický průmysl patří mezi významnou strategickou oblast ovlivňující ekonomickou konkurenceschopnost každé země. Ekonomika jednotlivých zemí vyžaduje zajistit bezpečnou energetiku a také fungující energetické trhy. Důraz na zvýšení energetické účinnosti a investování do stále snadněji získatelných alternativních zdrojů energie může zesílit nezávislost zemí EU především na energetických zdrojích a ušetřit tak finance vynakládané na spotřebu fosilních paliv. Diplomová práce se zabývá problematikou dostupnosti energetických zdrojů. Cílem diplomové práce je vzájemně porovnat produkci energie z neobnovitelných a obnovitelných zdrojů energie v ČR a vybraných státech EU. Dále bude zkoumán vztah mezi spotřebou energií, cenami energií, HDP, průmyslovou produkcí a cenami průmyslových výrobců. Pro znázornění vztahu mezi jednotlivými faktory je využita korelační analýza.
Klíčová slova:analýza časových řad, spotřeba energie, Produkce energie, obnovitelné zdroje energie, EU, neobnovitelné zdroje energie, korelační analýza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..