Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Zhodnocení ukazatelů odvětví příjezdového cestovního ruchu, pohostinství a ubytování.
Autor: Ing. Marie Blahová
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:Mgr. Tomáš Zdražil
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Zhodnocení ukazatelů odvětví příjezdového cestovního ruchu, pohostinství a ubytování.
Abstrakt:Příjezdový cestovní ruch má významný vliv na národní hospodářství, proto je v zájmu každé země příjezdový cestovní ruch sledovat. Tato bakalářská práce se zabývá vývojem ukazatelů příjezdového cestovního ruchu, pohostinství a ubytování. Nejprve se práce zaměřuje na vymezení a objasnění pojmosloví. Dále je pozornost soustředěna na ukazatele hromadných ubytovacích zařízení, vývoj průměrné mzdy v ubytování a stravování a v poslední řadě je provedeno porovnání zastoupení návštěvníků z jednotlivých zemí v čase a jsou identifikovány oblasti dalšího zlepšování pro zahraniční návštěvníky. Pro časové řady je sestaven vhodný ekonometrický model, je popsán jejich vývoj a je provedena predikce na další dva roky.
Klíčová slova:Příjezdový cestovní ruch, hromadná ubytovací zařízení, průměrná mzda, zahraniční návštěvníci v České republice, analýza časových řad, indexní analýza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..