Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vlivy působící na různé formy úspor českých domácností
Autor: Ing. Dalena Hertlová
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:Mgr. Kateřina Žáková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vlivy působící na různé formy úspor českých domácností
Abstrakt:Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou úsporného chování českých domácností se zaměřením na vyhodnocení vlivu vybraných faktorů na různé formy úspor a dále na celkové hrubé úspory českých domácností. Jednotlivé formy úspor jsou rozděleny dle historického vývoje v České republice na tradiční a alternativní. Z tradičních forem jsou dále zkoumány netermínované a termínované vklady, z alternativních stavební spoření a penzijní připojištění. V návaznosti na ekonomickou teorii jsou stanoveny potenciální determinanty úspor jako: hrubý disponibilní důchod, míra nezaměstnanosti, reálná úroková míra z úvěrů či vkladů, zadlužení domácností, míra ekonomické aktivity, přímé zdanění. Vliv jmenovaných faktorů na úspory českých domácností je zkoumán s využitím metody vícerozměrné regresní analýzy. Jsou vytvořeny statisticky průkazné vícerozměrné regresní modely, splňující kritéria ekonomické a ekonometrické verifikace.
Klíčová slova:determinanty úspor domácností, hrubé úspory, vícerozměrný regresní model, verifikace modelu, formy úspor, ekonometrická analýza, časová řada

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..