Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vliv vysokoškolského vzdělání a výdajů na vědu a výzkum na rozvoj oborů pokročilých technologií v ČR
Autor: Ing. Kateřina Moudrá
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:Ing. RNDr. Martina Zámková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv vysokoškolského vzdělání a výdajů na vědu a výzkum na rozvoj oborů pokročilých technologií v ČR
Abstrakt:Pojednání této diplomové práce se zaměřuje na zkoumání vztahů ekonomických ukazatelů v oblasti informačních a komunikačních technologií České republiky a Německa. Práce se zaměřuje na vliv terciárního vzdělávání a výdajů na vědu a výzkum na ukazatele objemu tržeb, exportu zboží, přidané hodnoty a produkce odvětví. Tyto vlivy mají prokázat přínos nových technologií a inovací k rozvoji ekonomiky země. V závěru práce je analyzován vývoj časových řad vývozu a dovozu ICT zboží.
Klíčová slova:regresní analýza, analýza časových řad, terciární vzdělávání , věda a výzkum, ekonomický růst, inovace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..