Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka
     
Publikace
     
Životopis
     
     Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Vlivy působící na ceny ropných produktů v České republice
Autor:
Pracoviště:
Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:
doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Vlivy působící na ceny ropných produktů v České republice
Abstrakt:Tato diplomová práce se zabývá identifikací a charakteristikou vlivů působících na ceny vybraných ropných produktů pomocí ekonometrických metod v České republice. Mezi vybrané ropné produkty byly zvoleny automobilový benzín Na-tural 95 a motorová nafta a sledovaly se faktory působící na jejich ceny za obdo-bí 2001 až 2012. Nejprve je charakterizována problematika týkající se ceny ropy a ropných produktů a dále jsou popsány metody regresní analýzy a analýzy ča-sových řad. V práci jsou dále především kvantifikovány vlivy ceny ropy, ekono-mického růstu, směnného kurzu k USD a sazby spotřební daně. Vztahy mezi jednotlivými identifikovanými veličinami jsou modelovaný prostřednictvím vek-torového autoregresního modelu (VAR). S modely VAR úzce souvisí analýza Grangerovy kauzality ověřující jednotlivé kauzální vztahy mezi veličinami a dále je provedena rovněž i analýza impulzů a odezvy. Poté dochází k ověřování pro-gnostické schopnosti modelu statickou simulací. Na závěr je vypracována pro-gnóza cen vybraných ropných produktů v České republice pro rok 2013.
Klíčová slova:
VAR model, analýza Grangerovy kauzality, analýza impulzů a odezvy, predikce

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..