Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Faktory působící na trh s pšenicí v České republice
Autor: Ing. František Křivánek
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:Mgr. Veronika Blašková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Faktory působící na trh s pšenicí v České republice
Abstrakt:Předkládaná diplomová práce se zabývá ekonometrickým modelováním trhu s pšenicí v České republice. Obsahuje systém vzájemně provázaných rovnic, reprezentujících všechny významné složky tohoto trhu - jeho nabídkovou a poptávkovou stranu i cenu. Zaměřuje se zejména na vlivy, které působí na rozhodování domácích výrobců o velikosti jejich výstupu, dále na faktory ovlivňující spotřebu pšenice v ČR, jakož i export, jenž tvoří významnou část celkového odbytu. Práce také zkoumá, do jaké míry je cena ovlivňována situací nabídky a poptávky na domácím trhu a nakolik situací na trhu světovém. Pro odhad modelu byla použita Metoda dvoustupňových nejmenších čtverců.
Klíčová slova:simultánní model, trh s pšenicí, cena pšenice, Metoda dvoustupňových nejmenších čtverců, nabídka pšenice, poptávka po pšenici, export pšenice

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..