Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Působení makroekonomických ukazatelů na trh úvěrů na bydlení
Autor: Ing. Jana Hejníková
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:Ing. Ladislava Issever Grochová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Působení makroekonomických ukazatelů na trh úvěrů na bydlení
Abstrakt:V současné době využívá stále více domácností nejrůznějších úvěrových prostředků k financování vlastního bydlení. V práci bude rozebráno, jak určité makroekonomické ukazatelé ovlivňují poptávku domácností po úvěrech na bydlení. Bude zkoumáno působení inflace, nezaměstnanosti, hrubých mezd, úrokové míry, hrubého domácího produktu a indexu nabídkových cen bytů na trh úvěrů na bydlení v ČR. Budou testovány vyslovené hypotézy na základě sestavených ekonometrických modelů. Dílčím cílem je porovnání české trhu se zeměmi Západní Evropy.
Klíčová slova:trh úvěrů na bydlení, úroková míra, nezaměstnanost

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..