Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Faktory působící na spotřebu různých typů domácností
Autor: Ing. Radka Sedláčková
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Faktory působící na spotřebu různých typů domácností
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá faktory, které ovlivňují spotřebu domácností vybraných sociálních skupin domácností: zaměstnanců, OSVČ a důchodců. Zpracovávaná data pocházejí z výběrového šetření Statistiky rodinných účtů. Analyzovanými faktory jsou disponibilní důchod, sazby daně z příjmu fyzických osob, sazby daně z přidané hodnoty, inflace, nezaměstnanost, objem spotřebních úvěrů a úrokové sazby z nich. Cílem práce je identifikovat rozdíly v objemu a dynamice spotřebních výdajů, zejména s ohledem na nedávnou ekonomickou krizi. Pomocí regresní analýzy a analýzy časových řad je zkoumána závislost spotřeby na uvedených veličinách.
Klíčová slova:spotřební výdaje, disponibilní příjmy, spotřební úvěr, ekonomická krize, regresní model, Statistika rodinných účtů, závislost, časové řady

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..