Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vztah míry nezaměstnanosti a inflace v České republice
Autor: Ing. Iva Slezarová
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Název práce:Vztah míry nezaměstnanosti a inflace v České republice
Abstrakt:Cíl bakalářské práce je ověřit vztah mezi mírou nezaměstnanosti a inflace v České republice a na Slovensku v letech 1994-2011 a vykonstruovat statický a modifikovaný model Phillipsovy křivky. U modifikovaného modelu byla použita očekávaná inflace. Tato inflace byla určena dvěma způsoby -- metodou adaptivního očekávání a nekonečným geometricky rozděleným zpožděním. Práce také obsahuje výpočet přirozené míry nezaměstnanosti, cyklické nezaměstnanosti a nabídkové šoky. Pro analýzu byly použity data z Českého Statistického Úřadu, Slovenského Statistického Úřadu a Mezinárodního Měnového fondu.
Klíčová slova:Phillipsova křivka, přirozená míra nezaměstnanosti, nabídkové šoky, cyklická nezaměstnanost

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..