Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vývoj na realitním trhu v souvislosti s hypotečním financováním bydlení
Autor: Bc. Petra Peková
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vývoj na realitním trhu v souvislosti s hypotečním financováním bydlení
Abstrakt:V této bakalářské práci je analyzován vývoj nabídkových a realizovaných cen na realitním trhu v letech 2005 až 2010. Analyzovaná data zveřejnil Český statistický úřad. V další části je popsána struktura objemu poskytnutých hypotečních úvěrů v letech 1998 až 2010. Podkladem pro analýzu časových řad jsou měsíční data, které pochází z databáze ARAD zveřejňované Českou národní bankou. V práci je hodnocena analýza struktury jednotlivých druhů hypotečních úvěrů. Časové řady jsou vyrovnány vhodným trendem. Na závěr bakalářské práce jsou srovnány průměrné úrokové sazby, průměrná výše a objem poskytnutých hypotečních úvěrů.
Klíčová slova:hypoteční úvěr, indexy cen bytů, analýza časových řad

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..