Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Zahraniční obchod ČR v závislosti na ekonomickém vývoji v zemích Evropské unie
Autor: Ing. Jakub Vlasák
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Zahraniční obchod ČR v závislosti na ekonomickém vývoji v zemích Evropské unie
Abstrakt:Zahraniční obchod sehrává v každé ekonomice velký význam, zvláště pak v malé, jakou je i naše země. Pro ekonomický prostor současné České republiky má význam zcela mimořádný ČR se řadí k nejotevřenějším evropským i světovým ekonomikám. Během posledních několika let působil vždy zejména vývoz jako důležitý stimul hospodářského růstu. Cílem je potvrzení nebo vyvrácení skutečnosti, zda je hospodářský vývoj v zemích EU schopen ovlivňovat exportní výkonnost České republiky. Práce se v první části zaměřuje zejména na tvorbu regresního modelu se statisticky a ekonomicky významnými proměnnými, pomocí kterého je vývoj exportu České republiky determinován v letech 1998 až 2009. V druhé části práce bylo cílem upozornit na rostoucí význam exportu motorových prostředků, především automobilů a pomocí modelu regresní analýzy a vysvětlujících proměnných popsat vývoj vývozu skupiny SITC 7 v posledních dvou letech.
Klíčová slova:zahraniční obchod, regresní analýza, export, EU 15

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..