Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Demografická charakteristika krajů České republiky
Autor: Ing. Lenka Stará
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Demografická charakteristika krajů České republiky
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá hodnocením demografických ukazatelů ve vybraných krajích České republiky. Analyzuje časové řady v letech 1993--2008 na základě počtu živě narozených, zemřelých, množství uzavřených sňatků, uskutečněných rozvodů a z hlediska počtu přistěhovalých a vystěhovalých. Těmto ukazatelům jsou přiřazeny vhodné trendové funkce a na základě změn v jejich vývoji jsou identifikována ohrožení, která je třeba zohlednit při realizaci hospodářské politiky země. Časové řady jsou hodnoceny z hlediska koeficientů determinace, významnosti parametrů funkce a testů autokorelace. U ukazatelů úmrtnosti a rozvodovosti jsou pomocí Chow testu analyzovány přítomnosti strukturálních zlomů. Dále je zkoumána obousměrná kauzalita mezi prvosňatečností a porodností při jednoročním a dvouletém zpoždění veličin. Pozornost je také věnována vývoji mezikrajové migrace a jejímu vzájemnému srovnání v letech 1993 a 2008.
Klíčová slova:trend, sňatečnost, migrace, porodnost

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..