Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Demografická charakteristika obyvatel s vysokoškolským vzděláním
Autor: Bc. Eva Šamajová
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:Mgr. Veronika Blašková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Demografická charakteristika obyvatel s vysokoškolským vzděláním
Abstrakt:Bakalářská práce je zaměřena na demografickou charakteristiku obyvatel s vysokoškolským vzděláním v České republice. Analyzuje a popisuje vysokoškolsky vzdělané obyvatelstvo a jeho vývoj v jednotlivých letech. Hlavní sledované oblasti jsou sňatečnost, rozvodovost, porodnost, úmrtnost a ukazatelé vnitřní migrace. Ukazatelé jsou u vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva podrobně popsány a na základě získaných údajů srovnány s celkovou populací. Dále je v této práci znázorněno, jak se sledovaná skupina svým chováním od celkové populace odlišuje. Práce se také snaží zhodnotit význam vysokoškolského vzdělání na jednotlivé oblasti lidského života.
Klíčová slova:ukazatelé vnitřní migrace, časové řady, sňatečnost, rozvodovost, úmrtnost, porodnost, statistická analýza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..