Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

               
     
Stáže
     
Vedené práce
     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Výsledky hospodaření penzijních fondů v České republice
Autor: Bc. Radka Bláhová
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Economic results of pension funds in the Czech Republic
Abstrakt:
This bachelor thesis is aimed at analysis of supplementary pension insurance in the Czech Republic during years 1997 through 2008. The study is divided into two parts - opening theoretical part and the practical part. Supplementary pension insurance with state contribution is specified in the theoretical part. Number of men and women participating in the supplementary pension insurance, average age structure of participants, average contributions of participants of individual pension funds, investment structure of individual pension funds, economic results of pension funds and rate appreciation of participant contributions are analysed in the practical part.
Klíčová slova:association of pension funds, time series, pension fund, person participating in the supplementary pension insurance, supplementary pension insurance

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek oponenta
Přílohy práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..