Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Analýza vývoje výroby a spotřeby elektrické energie v ČR
Autor: Ing. Jan Šmíd
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:Mgr. Veronika Blašková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce je nekompletní


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Analýza vývoje výroby a spotřeby elektrické energie v ČR
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá jednotlivými způsoby výroby a současně i spotřebou elektrické energie. Popisuje a vysvětluje jednotlivé typy zdrojů elektrické energie a zabývá se významnou energetickou společností ČEZ a.s. a jejími hospodářskými výsledky. Práce současně popisuje energetický trh České republiky. Náplní vlastní práce je analýza vývoje výroby a spotřeby elektrické energie v ČR v letech 2004 -- 2008. S využitím numerických údajů charakterizuje časové řady produkce elektrické energie podle technologie výroby, geografického hlediska, vývozu a dovozu. Charakterizuje dynamiku spotřeby elektřiny domácnostmi a velkoodběrateli. Zaměřuje se na trendovou a sezónní složku. Pomocí elementárních charakteristik vývoje je analyzována časová řada produkce a spotřeby. K vyrovnání časových řad jsou použity lineární trendy a klouzavé průměry. S použitím empirických sezónních indexu je kvantifikován vliv sezónnosti.
Klíčová slova:vývoz a dovoz, analýza časových řad, výroba a spotřeba elektrické energie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..