Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vývoj počtu cestujících na trase Brno-Praha
Autor: Bc. Alice Vítková
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:Mgr. Veronika Blašková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vývoj počtu cestujících na trase Brno-Praha
Abstrakt:Cílem této bakalářské práce je charakterizovat z vývojového hlediska počty cestujících autobusovou dopravou na trase Brno -Praha společností Student Agency, určit strukturu cestujících na této trase a srovnat počty spojů a jejich vytíženost ve sledovaném období od března roku 2004 do konce roku 2009. K tomu budou využity interní data získaná od společnosti, také z jejich internetových stránek a účetních uzávěrek. Pro analýzu časové řady bude použito vyrovnání klouzavým průměrem a poté bude vypočtena proporcionální sezónnost. Na závěr bakalářské práce je uvedeno doporučení pro získání většího počtu cestujících.
Právní doložka:Žádám o utajení práce a její nezveřejnění z důvodu tajných informací společnosti Student Agency, která mohou být zneužita konkurencí či médii, děkuji, Alice Vítková
Klíčová slova:autobus, analýza časových řad, cestující, Student Agency

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..