Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Demografická dynamika obyvatelstva České republiky
Autor: Ing. Jana Horníčková
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:Ing. Oldřich Králík, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Demografická dynamika obyvatelstva České republiky
Abstrakt:Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat vývoj demografických procesů, které spadají do oblasti demografické dynamiky, konkrétně se jedná o sňatečnost, rozvodovost, porodnost a plodnost, potratovost, úmrtnost a nemocnost, přirozenou reprodukci a migraci. Dané jevy byly vymezeny pro území České republiky a zkoumaným obdobím je uplynulých čtrnáct let, tedy roky 1993 až 2006. Z absolutních hodnot, jež byly získány z webových stránek Českého statistického úřadu, byly vypočteny ukazatele relativní, které byly následně interpretovány. Při zpracování bylo několikrát využito analytického vyrovnání časové řady pomocí lineárního nebo parabolického trendu. Léta 1993 až 2006 byla charakteristická poklesem sňatečnosti, růstem rozvodovosti, poklesem porodnosti, plodnosti, potratovosti i úmrtnosti a kolísavou, až v posledních letech rostoucí, přirozenou reprodukcí a migrací.
Klíčová slova:demografie, Česká republika, dynamika

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..