Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vývoj životní úrovně v České republice od počátku 90. let
Autor: Ing. Monika Michalaková
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:Ing. Božena Bodečková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vývoj životní úrovně v České republice od počátku 90. let
Abstrakt:Obsahem této bakalářské práce je analýza životní úrovně od počátku devadesátých let do současnosti. Práce využívá především data Českého statistického úřadu, která jsou doplněna dalšími literárními a internetovými zdroji. Z důvodu složitosti a obsáhlosti této kategorie je tato práce zaměřena převážně na analýzu jednotlivých složek životní úrovně. Analyzovány jsou její následující složky: příjmy a spotřeba obyvatelstva, příjmová diferenciace, životní minimum, míra inflace, cenové indexy, úroveň bydlení a sociální zabezpečení. Pro srovnání životní úrovně v České republice s ostatními státy je použito indexu lidského rozvoje.
Klíčová slova:Životní úroveň v České republice, Životní úroveň, Analýza životní úrovně

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..