Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Demografická charakteristika kraje Vysočina
Autor: Ing. Eva Zavadilová
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:Ing. Jaroslava Chytilová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Demografická charakteristika kraje Vysočina
Abstrakt:Cílem této práce je provést demografickou analýzu kraje Vysočina od roku 1994 do roku 2004 a daný stav porovnat s hodnotami pro celou republiku. Práce byla rozdělena na údaje o stavu obyvatel a údaje o pohybu obyvatel. Z ukazatelů demografické statiky byly zvoleny sídelní struktura, věková struktura, průměrný věk a náboženská struktura. Zvolené ukazatele demografické dynamiky byly porodnost, úmrtnost, migrace, sňatečnost, rozvodovost a přirozený a celkový přírůstek obyvatelstva. Vybrané ukazatele byly analyzovány i pomocí trendové přímky. V kraji Vysočina byly u vybraných ukazatelů zjištěny podobné trendy jako v celé České republice. Léta 1994 až 2004 byla charakteristická poklesem porodnosti, poklesem sňatečnosti, poklesem úmrtnosti a negativním přirozeným přírůstkem.
Klíčová slova:demografická analýza, kraj Vysočina, populace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..