Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Identifikační číslo: 12162
Univerzitní e-mail: vaclav.adamec [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Životopis     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Srovnání regionální struktury nezaměstnanosti v kraji Vysočina
Autor: Ing. Aneta Benáčková
Pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Oponent:Ing. Božena Bodečková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Srovnání regionální struktury nezaměstnanosti v kraji Vysočina
Abstrakt:Tato bakalářská práce analyzuje a srovnává nezaměstnanost v jednotlivých okresech kraje Vysočina -- Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou. Celkový počet uchazečů o zaměstnání včetně žen, absolventů škol a občanů se změněnou pracovní schopností a počet uchazečů na 1 volné místo během je hodnocen v průběhu let 2001 až 2005. Věková a vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání je zpracována za rok 2005. Mezi nejrizikovější skupiny uchazečů o zaměstnání patří absolventi škol a mladiství, osoby se zdravotním postižením, uchazeči starší 50 let a ženy s malými dětmi. Jednou z nejvíce nezaměstnaností ohrožených skupin se dlouhodobě stále jeví obyvatelé okrajových částí regionů. Ti se, v důsledku špatného stavu dopravní obslužnosti, stále hůře dopravují do vzdáleného zaměstnání. I když Vysočina patří ke krajům s průměrnou mírou nezaměstnanosti, lze velmi snadno vysledovat regionální rozdíly. Okres Pelhřimov patří k okresům s nejnižší mírou nezaměstnanosti v celé České republice, oproti tomu okres Třebíč má míru registrované nezaměstnanosti vysoko nad celorepublikovým průměrem.
Klíčová slova:nezaměstnanost, kraj Vysočina, uchazeči o zaměstnání

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D..