Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Identifikační číslo: 12122
Univerzitní e-mail: miroslav.horak [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Výzkumník projektu II - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)

     
Výuka
     
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     
Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Technologie výroby ochucených piv
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Oponent:Ing. Josef Los, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:
Technologie výroby ochucených piv
Abstrakt:
V diplomové práci jsme se věnovali tématu technologii ochucených piv a sestávala ze dvou částí. V prvej- teoretické, jsme se věnovali jejich základnímu rozdělení, běžně využívaným surovinám, popisu jednotlivých technologických kroků a rozdílem mezi výrobou běžných a ochucených piv. Rovněž byly rozděleny na základě jejich původu a přiřazeny k typickým zeměpisným oblastem, ve kterých jsou produkovány. Ve druhé, experimentální části, bylo vytvořeno devět mikro vzorků, při kterých za pomoci přístroji FermentoFlash, destilace a spektrofotometru přišlo ke stanovení jejich základních parametrů jako extrakt původní mladiny, hmotnostní a objemový alkohol či barva. Dále byl ve vzorcích stanoven celkový obsah polyfenolů a antioxidační kapacita za využití metod DPPH a FRAP. U piv bylo také provedeno senzorické hodnocení s cílem zjištění senzorických rozdílů v závislosti na fázi přidání ovoce. Výsledky jsme podrobili statistickému zkoumání a porovnali s hodnotami publikovanými jinými autory.
Klíčová slova:
polyfenoly, antioxidační kapacita, DPPH, FRAP, pivo, ochucené pivo, ovoce, alkohol

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek oponenta
Posudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Miroslav Horák, Ph.D..