Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Identifikační číslo: 12122
Univerzitní e-mail: miroslav.horak [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)

     Výuka          Publikace     
     
Vedené práce
          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Výroba ovocných vín z méně známých druhů
Autor:
Ing. Robin Fojt
Pracoviště:
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vedoucí práce:
Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Oponent:Ing. Radek Sotolář, Ph.D.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Výroba ovocných vín z méně známých druhů
Abstrakt:
Diplomová práce s názvem Výroba ovocných vín z méně známých druhů, byla zhotovena na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů. V práci byly popsány méně známé ovocné druhy se zaměřením na vybrané druhy pro praktický pokus, dále byla popsána technologie výroby ovocných vína. V experimentální části byly vyrobeny mikrovzorky ovocných vín z pěti druhů a celkem v šesti variantách. Z vyrobených vín byly stanoveny vybrané jakostní parametry (obsah polyfenolů, antioxidační kapacita, titrační kyseliny, alkohol a zbytkěový cukr) a senzorické hodnocení. Veškeré získané výsledky byly statisticky vyhodnoceny.
Klíčová slova:
antioxidační kapacita, polyfenoly, vitamín C, méně známé ovocné druhy, ovocná vína

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.erratposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy práceErrata

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Miroslav Horák, Ph.D..