Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Identifikační číslo: 12122
Univerzitní e-mail: miroslav.horak [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)

Kontakty
     
     
Závěrečná práce
     
     
     
Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Technologie výroby ovocných piv
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:
Technológia výroby ovocných pív
Abstrakt:
Táto bakalárska práca sa zaoberá popisom technológie výroby ovocných pív. Literárna časť je venovaná histórii výroby piva, charakteristike základných surovín, technologickému procesu výroby, sortimentu a legislatívnym požiadavkám na kvalitu. Zvýšená pozornosť je venovaná ovocnej zložke, formám jej použitia, a aplikácii ovocia do piva počas výroby piva. V praktickej časti bolo analyzovaných 8 vzoriek ovocných pív. 4 vzorky boli experimentálne pripravené na Ústave pozberovej technológie záhradníckych produktov Záhradníckej fakulty Mendelovej univerzity v Brne a zvyšné 4 boli zakúpené v obchodných reťazcoch a pivovaroch. V laboratóriu bol vo vzorkách stanovený etanol, polyfenoly a antioxidačná kapacita. Senzorickou analýzou boli zhodnotené organoleptické vlastnosti pív. Hodnotená bola chuť, vôňa, farba, ovocná chuť, horkosť a celkový dojem. Výsledky boli štatisticky vyhodnotené a spracované do grafov a tabuliek.
Klíčová slova:
pivo, ovocie, slad, ovocné pivo

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek oponenta
Závěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Miroslav Horák, Ph.D..