Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Identifikační číslo: 12122
Univerzitní e-mail: miroslav.horak [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Proděkan - Zahradnická fakulta

Kontakty
     
Výuka
     
Závěrečná práce     Publikace     
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Sledování změn sacharózy v nápojích
Autor:
Pracoviště:
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Oponent:Ing. Barbora Juricová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Sledování změn sacharózy v nápojích
Abstrakt:
Diplomová práce byla vypracována na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně v letech 2012/2014.V teoretické části práce jsou nejdříve rozděleny a popsány nápoje a sacharidy. Další kapitoly popisují jednotlivé formy cukrů, ať už přírodní či umělé, které se v nápojích vyskytují. Jsou uvedeny jejich vlastnosti, výskyt, význam a možné způsoby jejich analytického stanovení.Experimentální část se zabývá rychlostí rozkladu sacharosy, vlivem působení různého pH, kyseliny citronové a šťavelové, které byly namíchány v koncentracích 1 a 5 %. Rozklad byl pozorován též v ovocných šťávách. Použité metody pro následné stanovení cukrů byly metoda Luffa-Schoorla a enzymatické stanovení cukrů pomocí sady K-SUFRG Megazyme. Nejúčinněji na inverzi působily kyseliny, hlavně pak kyselina šťavelová.
Klíčová slova:
fruktosa, inverze, metoda Luffa-Schoorla, sacharosa, glukosa, enzymatické stanovení cukrů

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Miroslav Horák, Ph.D..