Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Identifikační číslo: 12122
Univerzitní e-mail: miroslav.horak [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Výzkumník projektu II - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Proděkan - Zahradnická fakulta

          Závěrečná práce
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Možnosti regulace kyselin v hroznových moštech a vínech
Autor:
Pracoviště: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:Možnosti regulácie kyselín v horznových muštoch a vínach
Abstrakt:
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo popísať vybrané organické kyseliny vo vínach a muštoch. Z nich najdôležitejšie kyseliny v hrozne sú kyselina vínna a jablčná. Následne popísať fyziologické vlastnosti pri zrení hrozien, ktoré ovplyvňujú obsah kyselín. Podľa nich je možné presne určiť, kedy sa vo vinici môžu uplatniť konkrétne agrotechnické zásahy. Aj keď kvalita vína vzniká vo vinici, je veľmi dôležité technologické spracovanie. V ročníkoch, kedy dochádza k neideálnemu obsahu kyseliny jablčnej a vínnej v muštoch a vínach sa uplatňuje regulácia kyselín, zvýšením alebo znížením obsahu kyselín. Zvýšenie obsahu kyselín je možné docieliť pomocou kyseliny vínnej, mliečnej a citrónovej. Naopak bežnejšie zníženie obsahu kyselín je možné odkyslením pomocou sceľovania vín, hydrogén uhličitanom vápenatým a ďalšími bežnými spôsobmi, alebo vinárskou modernou biologickým odbúraním kyselín, kedy sa v chuti ostrá kyselina jablčná odbúra na jemnejšiu kyselinu mliečnu.
Klíčová slova:
organické kyseliny, regulácia kyselín, odkyslenie, okyslenie, jablčno-mliečna fermentácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Miroslav Horák, Ph.D..