Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Identifikační číslo: 12122
Univerzitní e-mail: miroslav.horak [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce
     
     
Orgány
     
Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Možnosti regulace kyselin v hroznových moštech a vínech
Autor: Ing. Lenka Turečková
Pracoviště:
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:
Možnosti regulace kyselin v hroznových moštech a vínech
Abstrakt:Cílem této bakalářské práce bylo popsat vybrané organické kyseliny ve vínech a moštech. Z nich nejdůležitější kyseliny v hroznech jsou kyselina vinná a jablečná. Následně popsat fyziologické vlastnosti při zrání hroznů, které ovlivňují obsah kyselin. Podle nich je možné přesně určit, kdy se ve vinici mohou uplatnit konkrétní agrotechnické zásahy. I když se kvalita vína rodí ve vinici, je hodně důležité technologické zpracování. V ročnících, kdy dochází k neideálnímu obsahu kyseliny jablečné a vinné v moštech a vínech, se uplatňuje regulace kyselin, zvýšením nebo snížením obsahu kyselin. Zvýšení obsahu kyselin je možné docílit pomocí kyseliny vinné, mléčné a citrónové. Naopak bežnější snížení obsahu kyselin je možné odkyselením pomocí scelovaní vín, hydrogenuhličitanem vápenatým a dalšími běžnými způsoby, nebo vinařskou modernou biologickým odbouráním kyselin, kdy se v chuti ostrá kyselina jablečná odbourá na jemnější kyselinu mléčnou.
Klíčová slova:
odkyselení, okyselení, organické kyseliny, regulace kyselin, jablečno-mléčná fermentace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Miroslav Horák, Ph.D..