Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Identifikační číslo: 12122
Univerzitní e-mail: miroslav.horak [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Proděkan - Zahradnická fakulta

     
Výuka     
     
Publikace
     
Orgány     Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Srovnání právních požadavků na výrobu ovocných destilátů ve vybraných státech EU
Autor:
Pracoviště:
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Srovnání právních požadavků na výrobu ovocných destilátů ve vybraných státech EU
Abstrakt:
Bakalářská práce "Srovnání právních požadavků na výrobu ovocných destilátů ve vybraných státech EU" byla napsána v Lednici na Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v roce 2014. V první části této práce byly popsány veškeré kroky nutné pro výrobu ovocného destilátu, jako je výběr ovoce, proces kvašení, látky uvolňující se při alkoholovém kvašení, příprava kvasu, mikroorganismy ve výrobě destilátů, destilace a jakostní vady ovocných destilátů. Druhá část práce je zaměřena na legislativní požadavky ve výrobě ovocných destilátů, kde je zahrnuto platné ustanovení Evropské unie jednotné pro všechny členské státy a také shrnutí výroby lihovin a ovocných destilátů v České republice, kde se zaměřuji především na pěstitelské pálení. Dále jsou zde porovnány legislativní požadavky na výrobu ovocných destilátů se dvěma okolními státy, kterými jsou Rakousko a Slovenská republika. Zde porovnávám rozdíly v oblasti pěstitelského pálení a následnou spotřební daň. V poslední části je zmíněna spotřební daň pro lihovary ve všech státech Evropské unie.
Klíčová slova:
ovocný destilát, lihovina, kvašení, destilace, spotřební daň z lihu

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

posudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Miroslav Horák, Ph.D..