Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza zaplevelení porostů polních plodin a meziplodin ve vybraném zemědělském podniku
Autor: Ing. Václav Hasa
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Weed analysis of crops and cover crops on selected farm
Abstrakt:This thesis is focused on analysis of weed species in selected crops and covercrops in selected agricultural company. In field conditions were analysed species and numbers of weeds in winter wheat and cover crop formed by Sinapis alba and Phacelia tanacetifolia. Data were statistically processed on the basis of Lengths of Gradient analyzed with Detrended Correspondence Analysis. Following redundancy analysis (RDA) was performed in Canoco 5.0. Absolute values of weed species were in winter wheat. The most common weed species in winter wheat were Papaver rhoeas, the Thlaspi arvense, Descurainia sophia and Galium aparine. Capsella bursa-pastoris was the main weed in the cover crop. Similar frequency in winter wheat as well as in cover crop had Atriplex patula, Stellaria media or Tripleospermum inodorum. Reductive function had cover crop on Veronica persica and Viola arvensis.
Klíčová slova:winter wheat, cover crop, weed

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..