Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza zaplevelení porostů polních plodin a meziplodin ve vybraném zemědělském podniku
Autor: Ing. Václav Hasa
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Analýza zaplevelení porostů polních plodin a meziplodin ve vybraném zemědělském podniku
Abstrakt:Diplomová práce je zaměřena na problematiku zaplevelení vybraných polních plodin a meziplodin v provozních podmínkách vybraného podniku. V polním pokusu byla sledována druhová a početní intenzita zaplevelní v ozimé pšenici a meziplodině tvořené směsí hořčice bílé (Sinapis alba) a svazenky vratičolisté (Phacelia tanacetifolia). Data byla statisticky zpracována na základě analýzy délky gradientu (Lengths of Gradient), zjištěného segmentovou analýzou DCA (Detrended Correspondence Analysis). Následně byla použita redundanční analýza (RDA) zpracování dat proběhlo v programu Canoco 5.0. Nižší absolutní hodnoty zaplevelní vykazoval porost ozimé pšenice. V ozimé pšenici se nejčastestěji vyskytovaly plevelné druhy mák vlčí (Papaver rhoeas), penízek rolní (Thlaspi arvense), úhorník mnohodílný (Descurainia sophia) a svízel přítula (Galium aparine). Druh kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris) se vyskytoval výhradně v porostu meziplodiny. V meziplodině se vyskytovaly druhy lebeda rozkladitá (Atriplex patula), ptačinec prostřední (Stellaria media) nebo heřmánkovec nevonný (Tripleospermum inodorum) s podobnou četností jako v ozimé pšenice. Tlumivou funkci měla meziplodina na výskyt rozrazilu perského (Veronica persica) a violky rolní (Viola arvensis).
Klíčová slova:ozimá pšenice, meziplodina, plevel

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..