Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vyhodnocení zaplevelení polních plodin na vybraných pozemcích
Autor: Ing. Rostislav Němec
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Alexandr Neischl, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Evaluate the weed infestationof field crops on the selected lands.
Abstrakt:The main objective of the thesis is to evaluate the weed infestation of selected field crops on the lands of the agricultural cooperative Klenovice na Hané. The monitoring was carried out from the end of summer 2016 until the beginning of autumn 2017. The selected crops were the most grown ones, barley (Hordeum vulgare), common wheat (Triticum aestivum), rapeseed (Brassica napus var. napus), maize (Zea mays) and sugar beet (Beta vulgaris subsp. vulgaris convar. vulgaris var. altissima). The investigation of weed infestation of field crops was carried out during fieldwork using numerical method and the delineation of 1 m2 with following processing using canonical correspondence analysis (CCA). Mostly were found these kinds of weeds Apera spica-venti, Atriplex patula, Brassica napus var. napus, Capsella bursa-pastoris, Cirsium arvense, Descurainia sophia, Elytrigia repens, Galium aparine, Chenopodium album and Tripleurospermum inodorum.
Klíčová slova:weeds, crops, weed infestation regulation, herbicides

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..