Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vyhodnocení zaplevelení polních plodin na vybraných pozemcích
Autor: Ing. Rostislav Němec
Pracovisko: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Alexandr Neischl, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vyhodnocení zaplevelení polních plodin na vybraných pozemcích
Abstrakt:Hlavním cílem diplomové práce je vyhodnotit zaplevelení vybraných polních plodin na pozemcích ZD Klenovice na Hané. Sledování probíhalo od konce léta 2016 do začátku podzimu 2017. Vybranými plodinami byly nejvíce pěstované, ječmen jarní (Hordeum vulgare), pšenice setá (Triticum aestivum), brukev řepka olejka (Brassica napus var. napus), kukuřice setá (Zea mays) a cukrová řepa (Beta vulgaris subsp. vulgaris convar. vulgaris var. altissima). Zjišťování zaplevelení polních plodin probíhalo při terénních pracích pomocí početní metody a vytyčení 1 m2 s následným zpracováním pomocí kanonické korespondenční analýzy (CCA). Nejvíce se vyskytovaly tyto druhy plevelů Apera spica-venti, Atriplex patula, Brassica napus var. napus, Capsella bursa-pastoris, Cirsium arvense, Descurainia sophia, Elytrigia repens, Galium aparine, Chenopodium album a Tripleurospermum inodorum.
Kľúčové slová:plevele, plodiny, regulace zaplevelení, herbicidy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..