Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vyhodnocení aktuálního zaplevelení vybraných polních plodin pěstovaných v řepařské výrobní oblasti
Autor: Bc. Libuše Viktorová
Pracovisko: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedúci práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Alexandr Neischl, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Evaluation of actual weed infestation of selected field crops grown in the beet production area
Abstrakt:This bachelor thesis deals with actual weeding of selected field crops in the beet pro-duction area. Weed measurements were carried out at Agra Velký Týnec farm. Weed infestation was assessed by the numerical method - the number of individuals per 1 m2. Monitoring was carried out in winter wheat, oilseed rape, spring barley, poppy seed, alfalfa and maize. The most common weed species were Tripleurospermum ino-dorum, Capsella bursa-pastoris, Papaver rhoeas, Chenopodium album, Avena fatua, Cirsium arvense, Euphorbia helioscopia, Veronica persica.
Kľúčové slová:opium poppy, winter wheat, oilseed rape, corn sowing, weeds, spring barley, alfalfa sown

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..