Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Druhové spektrum plevelů ve vybraných porostech okopanin a zelenin
Autor: Bc. Kristýna Borková
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Druhové spektrum plevelů ve vybraných porostech okopanin a zelenin
Abstrakt:Ve své práci jsem se věnovala stanovení druhového spektra plevelů v těchto plodinách – zelí, dýně a brambory. Pozorování jsem prováděla v podniku Zahradnictví Brabec, který sídlí v Modřicích nedaleko od Brna. Vyhodnocení jsem prováděla na základě početní metody a statistiky, kdy jsem využila ordinačního diagramu pro znázornění výsledků. V plodinách se nejvíce vyskytoval laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus), merlík bílý (Chenopodium album) a pcháč oset (Cirsium arvense). Tyto tři plevele se vyskytovaly ve všech plodinách ve velkém množství. Nejvíce zapleveleným porostem byly dýně a nejméně plevelů se vyskytovalo v porostu zelí.
Klíčová slova:plevele, zelenina, brambory

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..