Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Species spectrum of weeds in selected root crops and vegetables
Written by (author): Bc. Kristýna Borková
Department: Department of Plant Biology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Druhové spektrum plevelů ve vybraných porostech okopanin a zelenin
Summary:Ve své práci jsem se věnovala stanovení druhového spektra plevelů v těchto plodinách – zelí, dýně a brambory. Pozorování jsem prováděla v podniku Zahradnictví Brabec, který sídlí v Modřicích nedaleko od Brna. Vyhodnocení jsem prováděla na základě početní metody a statistiky, kdy jsem využila ordinačního diagramu pro znázornění výsledků. V plodinách se nejvíce vyskytoval laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus), merlík bílý (Chenopodium album) a pcháč oset (Cirsium arvense). Tyto tři plevele se vyskytovaly ve všech plodinách ve velkém množství. Nejvíce zapleveleným porostem byly dýně a nejméně plevelů se vyskytovalo v porostu zelí.
Key words:plevele, zelenina, brambory

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..