Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Závěrečná práce
Název práce:Analýza druhového spektra vegetace vybrané pastviny
Autor: Ing. Kateřina Štafková
Pracoviště: Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Analýza druhového spektra vegetace vybrané pastviny
Abstrakt:Cílem této práce je analýza druhového spektra vegetace vybrané pastviny. Základem práce je literární rešerše, která obsahuje stručný popis produkční a mimoprodukční funkce trvalých travních porostů, význam pastvy při údržbě travních porostů, ekologické podmínky ovlivňující jejich skladbu a vlastní pokusnou část, která byla provedena v Karlovarském kraji u obce Fojtov. Pokusná část zahrnuje botanické snímky ze dvou různých pastvin pro skot a ovce. Na těchto pastvinách byla provedena dvě sledování v datech 15.6. a 13.9., ve tříletém cyklu pozorování a to v roce 2013, 2014 a 2016. Na pastvinách byly vytyčeny tři sledované plochy s rozdílným vodním režimem a tudíž s rozlišným agrobotanickým složením. Získaná data byla použita pro výpočet vodního a výživného režimu stanoviště, indexů druhové diverzity (Simpsonův a Hillův) a pícninářské hodnoty porostu.
Klíčová slova:Trvalé travní porosty, vodní režim stanoviště, pícninářská hodnota, Hillův index druhové diversity

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucího

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..