Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza produkce, obchodu a možností uplatnění kávy v podmínkách ČR
Autor: Ing. Marie Toufarová
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce: Analysis of production, trade and application possibilities of coffee in the Czech Republic
Abstrakt:The diploma thesis deals with the characteristics of the genus Coffee, individual types of coffee trees and the botanical description of the coffee bean parts. The thesis leads to a closer understanding how the coffee is grown, and it also shows harvesting and processing methods of the obtained coffee cherries such as dry, semi-washed and fullywashed processing. The processing of coffee by roasting and sub-distribution of the coffee assortment according to its qualitative factors as a commodity coffee, selective coffee and coffee is also classified. Part of the thesis is dedicated to the description of world coffee regions with characteristics of selected countries. The work shows the world's largest player in the coffee business and highlights the factors influencing the price of coffee. It also presents statistic data and data from world producers describing the development of global coffee exports and imports since 2004. A significant part of the diploma thesis describes the world coffee consumption and is focused on the Czech Republic. There is also specifically discussed the import and re-export of coffee bound to the Czech Republic. The description of coffee consumption in the Czech Republic is based on a questionnaire survey, which shows consumer trends and also looks at the level of knowledge of coffee in the general public. Following the questionnaire survey, the Czech coffee scene in the Moravian-Silesian Region is listed, with a description of local coffee roasters and cafes.
Klíčová slova:coffee, specialty coffee, production, consumption, commodity vertical of coffee

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..