Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza produkce, obchodu a možností uplatnění kávy v podmínkách ČR
Autor: Ing. Marie Toufarová
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivo Hartman, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Analýza produkce, obchodu a možností uplatnění kávy v podmínkách ČR
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá charakteristikou rodu Coffea, jednotlivých druhů kávovníků a botanickému popisu dílčích částí kávového zrna. Práce vede k bližšímu poznání způsobu pěstování kávovníků a dále přibližuje problematiku sklizně a metod zpracování získaných kávovníkových třešní jako je suchý, polopromytý a mokrý způsob zpracování. Také je klasifikováno zpracování kávy pražením a následné rozdělení kávového sortimentu dle jeho kvalitativních faktorů na komoditní kávu, výběrovou kávu a kávoviny. Část práce je věnována deskripci světových kávových oblastí s charakteristikou vybraných produkčních zemí. Práce identifikuje světovou komoditní vertikálu kávy a ukazuje na největší světové hráče v obchodu s kávou a poukazuje na faktory ovlivňující cenu kávy. Dále předkládá statistické údaje a data světových producentů s popisem vývoje globálního exportu a importu kávy od roku 2004. Znatelná část diplomové práce vystihuje světovou spotřebu kávy a blíže se zabývá spotřebou na území České republiky. Je zde také konkrétně rozebrán dovoz a re-export kávy vázaný na ČR. Deskripce spotřeby kávy v ČR je podložena dotazníkovým šetřením, které ukazuje spotřebitelské tendence a současně nahlíží na úroveň znalostí široké veřejnosti na problematiku v oblasti kávy. V návaznosti na dotazníkové šetření je uvedena česká kávová scéna v oblasti Moravskoslezského kraje s popisem tamních pražíren a kaváren specializující se na výběrovou kávu.
Klíčová slova:výběrová káva, produkce, spotřeba, káva, komoditní vertikála kávy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..