Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikačné číslo: 10022
Univerzitný e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

     
Výučba     Projekty
     
     
     
Vedené práce
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Vliv stáří chmelnice na druhové složení plevelů
Autor:
Bc. Marie Suchánková
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce: Effect of age of the hop plant on the species composition of weeds
Abstrakt:
Bachelor thesis occupies with weed evaluation in selected hop plants. The literary part is focused on hop production in the Czech Republic, botanical and biological characteristics of hops. Both perennial, both in the elderly and in the younger, fytocenological relevé were prepared. The evaluation was conducted in three deadlines in April, June and August 2017. The values obtained were statistically evaluated by DCA and CCA analyzes.The observation took place at the agricultural cooperative in Kokora. Two weeds have been recorded as 26 weeds. In the older hopper there were Solanum nigrum, Tripleurospermum inodorum, Galinsoga parviflora, Elytrigia repens, Atriplex patula, Rumex obtusifolius, Lmium amplexicaule, Holosteum umbellatum. In the younger hopper there was mainly Persicaria lapathifolia.
Kľúčové slová:
hops , hop garden, weeds

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Jan Winkler, Ph.D..