Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identifikační číslo: 10022
Univerzitní e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav biologie rostlin (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Druhové složení vegetace ve vinicích vybrané vinařské obce
Autor: Bc. Barbora Smolková
Pracoviště: Ústav biologie rostlin (AF)
Vedoucí práce: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Oponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Species composition of vegetation in vineyards of selected wine village
Abstrakt:The aim of the bachelor thesis was to evaluate the representation of plants in the vineyards, which are located on the vineyard lines of the vineyards Tabule and Čtvrtky in the small wine-growing village Svatobořice. The evaluation was carried out by 10 phytosociological pictures of each vineyard and the frequency occurrence of different plant species. A total of 36 plant species were found. The highest frequency of plants on the Čtvrtky vineyard was: Setaria pumila, Lolium perenne, Capsella bursa-pastoris, Festuca rubra, Amaranthus retroflexus, Stellaria media and Erodium cicutarium. The largest representation of plants on the vineyard Tabule was: Lolium perenne, Capsella bursa-pastoris, Festuca rubra, Amaranthus retroflexus, Convolvulus arvensis and Polygonum aviculare. The largest occurence of examined species was determined on the Čtvrtky vineyard, which comprised of: Lolium perenne, Amaranthus retroflexus and Stellaria media. The largest coverage on the vineyard line Čtvrtky was comprised of Festuca rubra, Capsella bursa-pastoris, Lolium perenne and Amaranthus retroflexus.
Klíčová slova:Convolvulus, vineyards , weeds, ecosystem

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Jan Winkler, Ph.D..