Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Identification number: 10022
University e-mail: jan.winkler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Plant Biology (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Species composition of vegetation in vineyards of selected wine village
Written by (author): Bc. Barbora Smolková
Department: Department of Plant Biology (FA)
Thesis supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Opponent:Ing. Ivana Rypová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Druhové složení vegetace ve vinicích vybrané vinařské obce
Summary:Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením plevelného zastoupení rostlin ve vinicích, které se nachází na viničních tratích Tabule a Čtvrtky v malé vinařské obci Svatobořice. Vyhodnocení probíhalo pomocí deseti fytocenologických snímků na každé vinici, a stanovení četnosti výskytu různých rostlinných druhů. Celkem bylo nalezeno 36 rostlinných druhů. Na viniční trati Čtvrtky měly největší četnost zastoupení rostliny Setaria pumila, Lolium perenne, Capsella bursa-pastoris, Festuca rubra, Amaranthus retroflexus, Stellaria media a Erodium cicutarium. Na viniční trati Tabule měly největší zastoupení rostliny Lolium perenne, Capsella bursa-pastoris, Festuca rubra, Amaranthus retroflexus, Convolvulus arvensis a Polygonum aviculare. Na viniční trati Čtvrtky byla největší pokryvnost určena u Lolium perenne, Amaranthus retroflexus a Stellaria media. Největší pokryvnost na viniční trati Tabule byla určena u Festuca rubra, Capsella bursa-pastoris, Lolium perenne a Amaranthus retroflexus.
Key words:vinice, plevele, ekosystém, Convolvulus

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Jan Winkler, Ph.D..